Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Akdeniz Üniversitesi çeşitli bölümlere öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Kurum profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi alımı yapacak

akdeniz üni girişPin
Akdeniz Üniversitesi

Antalya Akdeniz Üniversitesi alım ilanını şu şekilde duyurdu:

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte başlayıp 5 Eylül 2022 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.

Öğretim Üyesi Alımında İstenen Evraklar

 • Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan başvuru formu),
 • Özgeçmiş,
 • 2 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin onaylı sureti,
 • Profesör ve Doçent kadro başvuruları için doçentlik belgesinin onaylı sureti,
 • Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi (Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde yer alan birimler için) kadro başvuruları için yabancı dil sonuç belgesi (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalı),
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
 • Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu (https://personel.akdeniz.edu.tr/akademik-yukseltme-ve-atama-kriterleri-1636 adresinden ulaşılabilir),
 • Bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren fiziksel olarak hazırlanacak eser yayın dosyası,
 • Adayların; özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren (başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadro başvuruları için 6 (altı), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 (dört) adet taşınabilir belleği Üniversite Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Açık pozisyonlar ve alım şartlarının belirtildiği tablo

Antalya Akdeniz Üniversitesi alım yapılacak kadroları ve unvanları da açıkladı.

Öğretim Üyesi Alımı 1Pin
Akdeniz üni Öğretim Üyesi AlımıPin
Öğretim Üyesi Alımı akdeniz üniversitesi spor yönetim bilimleriPin
Akdeniz üniversitesi iç hastalıklar profesörPin
akdeniz üni doçentPin
iç mimarlık alımıPin
ortodonti dr öğretim üyesi akdeniz üniPin
ruh hastalıklarıPin
Akdeniz Üniversitenin alım yapacağı kadrolar ve gereksinimler

Yeni salgın riski diyerek duyurduğumuz Domates Gribi ile ilgili haberimiz: Bir salgın riski daha! Domates gribi

5/5 - (1 vote)
Yorum yapın