Aliye Üster Vakfı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu

Aliye Üster Vakfı tarafından verilen destek ile Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından dağıtılacak Yüksek Lisans ve Doktora Destekleri Yönergesi yayınlandı

Aliye Üster Vakfının bu yıl doktora ve yüksek lisans için sağlayacağı burs hakkında detaylara bu haberimizde yer verdik. Vakıf uygun gördüğü miktar ve süre boyunca desteklerini sürdürür ve uygun gördüğünde 1 ay önceden yazılı olarak uyarıda bulunarak desteği sonlandırabilir.

aliye üster vakfı bursPin

Başvuru şartları

Lisansüstü programlara tam burslu olarak kabul edilmenin koşulu yüksek başarılı olmak ve ekonomik olarak desteğe ihtiyaç duyulmasıdır. Yüksek Lisans için, lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması), Doktora için, lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması,
Yaş sınırı, yüksek Lisans için 25, doktora için 30 yaşı aşmamış olmak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlıklı puanı en az 80.00 olmak.

Araştırma Görevlileri aday olamaz. Yüksek Lisansta tezli program şartı aranır. Daha önce herhangi bir alanda yüksek lisans veya doktora yapmamış olmak şarttır. Burs verilecekler, istenen belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olarak süresi içinde ulaştıran adaylar arasından, (internet veya elden) yaptıkları başvurularındaki beyanları ile belgeleri karşılaştırılarak Vakıf ve Derneğin uygun gördüğü esaslar dahilinde belirlenecektir.

Aliye Üster Vakfı Başvuru Tarihi ve Süreç

Başvurular 1-30 Eylül tarihleri arasında Ege Üniversitesi Mezunlar Derneğine (EÜMD) yapılacaktır. Burs başvurusu yapmak isteyenler 1-30 Eylül arasında web sayfasından temin edip tamamlayacakları “Aliye Üster Vakfı Yüksek Lisan/Doktora Burs Başvuru Formu”na,

a) Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgelerini (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömester, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)
b) Doktora için: Lisans veya yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını, doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren üniversite belgelerini (Kayıt tarihi, sömester, doktora dalı açık olarak belirtilecek.
c) Tüm adaylar: Eğitim gördükleri anabilim dalı öğretim üyelerinin ikisinden aldıkları tavsiye mektuplarını, uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve özgeçmişlerini ekleyerek vereceklerdir.

Nüfus Müdürlüğünden alınmış Nüfus Kayıt Örneği, ailenin ikametgah ettiği yerleşim yerini gösteren ikametgah belgesi veya Yerleşim Yeri Adres Belgesi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi, öğrenci adına açılmış bankamatik hesabını gösteren banka belgesi fotokopisi, ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge) ekleyerek ilgili birimlerine verirler.
Adaylar gerektiğinde mülakata çağrılabilirler.

Burs desteği tezli yüksek lisans programları için azami 24 ay; yüksek lisans derecesiyle başvurulan doktora programları için azami 48 aydır. Burslar sadece derslerin alındığı sürelerde verilir. Tez aşamasında burs verilmez. Burs süresi yılda 12 aydır. Araştırma Görevliliğine atanan veya çalışmaya başlayan bursiyerlerin bursu kesilir.

Daha fazla detay için; Tıkla

Seyhan Belediyesi 2022-2023 Burs Başvuruları

5/5 - (1 vote)
Yorum yapın