Antalya AKEV Üniversitesi’nden akademik personel alımı 2022

Akev Üniversitesi’nden Akademik Personel alımı ilanı yayınlandı. Üniversite hangi birimlere alım yapacak, başvurular ne zaman ve son başvuru tarihi nedir? gibi sorulara cevap verdik. Haberimizin detayları…

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İnsani Bilimler
Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu ‘na öğretim üyeleri alımı yapılacak.

Antalya AKEV Üniversitesi'nden akademik personel alımıPin
Akev Üni

Antalya AKEV Üniversitesi’nden akademik personel alımı için yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.

1- Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takım dosya ve 6 flash bellek ile Rektörlüğe,

2- Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash bellek ile Rektörlüğe,

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmiş, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash bellek ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerekmektedir.

4- Üniversitemizin aşağıdaki Tablo 2 ve 3’te belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak
atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlileri alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların başvurularını; dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, lisans ve yüksek lisans not ortalamasını gösterir belge (transkript), ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerini imzalanması ile birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara yapmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. 

AKEV Üniversitesi’nden akademik personel alımı ilanında hangi kadroya kaç kişi alınacak?

Yapılan iş ilanında Akademik Birim, Kadro sayısı ve Ünvanı ayrıca ilan şartları tablo halinde verildi.

Antalya AKEV Üniversitesi'nden akademik personel alımıPin
Akev Kadro Tablo 1
Akev Kadro Tablo 2Pin
Akev Kadro Tablo 2
Akev Kadro Tablo 3Pin
Akev Kadro Tablo 3
Akev Kadro Tablo 4Pin
Akev Kadro Tablo 4

AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı Başvuru Tarihi ve Diğer Bilgiler

Üniversite duyurusunda alım hakkında şu bilgilere yer verdi.

Başvuru Tarihleri: 10-24 Ağustos 2022
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 26 Ağustos 2022
Yazılı Sınav Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022
Sınav Giriş Yeri / Saati: Antalya AKEV Üniversitesi Kadriye Kampüsü / 14.00
Sonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme” Tarihi: 31 Ağustos 2022

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim üyesi ilanı 2022 habere bakarak diğer öğretim üyesi ilanını inceleyebilirsiniz.

5/5 - (1 vote)
Yorum yapın