Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 İtfaiye Eri Alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 İtfaiye Eri Alımı yapacağını duyurdu. Yapılan iş ilanı duyurusunda detaylara yer verilirken başvuru yeri, tarihi ve işe alım şartları da kamuoyuyla paylaşıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri alınacaktır. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 İtfaiye EriPin
85 İtfaiye Eri Alım Şartları

Üstteki tabloda yer aldığı gibi 70 itfaiye eri GİH sınıfında KPSS 93 türünden en az 60 puan almış, 15 itfaiye eri de yine GİH sınıfında P94 KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmalı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 İtfaiye Eri Alımı Başvuru için Genel Şartlar

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4- Erkek Adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

bursa bşb Pin
Bursa Büyükşehir Belediyesi Logo

Başvuru için özel şartlar

Başvuru için özel şartları ve diğer detayları incelemek için Bursa Büyükşehir Belediyesinin burada yer alan ilanı duyurusuna göz atabilirsiniz.

Başvuru yeri, zamanı ve işe alım süreci

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 İtfaiye Eri alım sınava girmek isteyen adaylar 12.09.2022-16.09.2022 tarihleri arasında https://www.bursa.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),
3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
7. Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

bursa belediye binasıPin
Belediye binası

Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
1. Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 19.09.2022 tarihi ile 23.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-16.00 arasında) Belediyemiz; Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1 D Blok Zemin Kat adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
2. Boy ve kilo ölçümleri başvuru esnasında yapılacaktır.
3. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 30 Eylül 2022 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının sayfasında ilan edilecektir.

Yazılı Sınavın Konusu

İtfaiye eri alımında yapılacak yazılı sınavın içerindeki sorular; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları, 657 sayılı devlet memurluğu kanunu, mahalli idarelerle ilgili temel mevzuattan ibaret olacaktır.

Antalya AKEV Üniversitesi’nden akademik personel alımı 2022

5/5 - (1 vote)
Yorum yapın