Dicle Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alacak

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre Dicle Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını açıkladı

“Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B)
maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle,
aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.”

Açıklamaya göre hemşire, ebe, laborant, eczacı, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi alanlarda alımlar yapılacak.

Dicle Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alacakPin
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli veteriner hekimPin
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli güvenlik görevlisiPin
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli TeknisyenPin
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli mühendisPin
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli temizlik görevlisiPin
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli temizlikçi alımıPin
Dicle Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alımı için kadrolar

Dicle Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alım Şartları

*Eczacı; lisans mezuniyet notu derecesine göre belirlenecektir. Notların eşitliği halinde adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2020 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması,
 • Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
 • Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir,
 • Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar,
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar,
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.),
 • Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir,
 • Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

Başvuruda istenen belgeler

 1. Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulacaktır.)
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 3. İstenilen Alanda Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 4. Lisans programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’lük sistem (eczacı için)
 5. Belirtilen pozisyonlarda deneyim belgesi isteniliyor ise e-Devletten alacakları barkotlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir
 6. Başvurulan unvanda istenilen Sertifikaların eklenmesi.
 7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı ve Sağlık Kuruluşundan alınmış boy ve kilo ölçümü belgesi.

Online başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız

Başvuru Takvimi

Başvurular ilanın Resmi Gazete ‘de yayımlandığı 23.08.2022 tarihinden itibaren 10 (on) gündür. Başvuruların sadece online olarak yapılması gerekmektedir. Dicle Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alımı için sürecin devamı şu şekilde işleyecektir:

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise için 2020 KPSS (P94) puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 2(iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Yerleştirme sonuçları 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitenin http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır.

Dicle Üniversitesinin Öğretim Üyesi ilanını incelemek için tıklayınız

5/5 - (1 vote)
Yorum yapın