Genel Sağlık Sigortası (GSS) nedir?

Genel Sağlık Sigortası kısacası GSS 2008 yılında hayatımıza giren bir terimdir.

Genel sağlık sigortasının amacı; genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarını, hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını, iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek şeklinde sayılabilir. Çünkü Kanunda sağlık giderlerinin finansmanının bu amaçlarla karşılanacağı belirtilmiştir.
GSS Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte 1 Ekim 2008 tarihinde hayatımıza girmiştir.

genel sağlık sigortası zorunludurPin
GSS zorunludur

GSS Zorunlu mu?

Bir ülkedeki vatandaşların sağlığı o ülkenin sorumluluğundadır. GSS de ülkedeki her kesimin sağlığının güvence altına alınması amacıyla oluşturulmuştur. Dolayısıyla bir işletmede çalışmıyorsanız, sigortanızı priminizi kendinizin yatıracağı bir geliriniz yok ise veyahut bir işyeri sahibi değilseniz geriye tek seçenek kalıyor o da GSS.

GSS sayesinde çok düşük prim ödeyerek veya gelir durumuna göre hiç prim ödemeden sağlık güvencesinden faydalanabilirsiniz. Hem siz hem de bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler varsa onlar bu hizmetten faydalanabilir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) için gelir testi şartı var

GSS ‘den faydalanmak için gelir testi yaptırmak zorundasınız. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, ana babası sigortalı olsun veya olmasın, esnaf olan ana babası primlerini ödesin veya ödemesin 18 yaşından küçük çocuklar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti alabilirler. Ana veya babası sigortalı çalışmakta olanlar lise ve dengi öğrenim veya aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmeleri halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmeleri halinde ise 25 yaşını dolduruncaya kadar bakmakla yükümlü olunan sıfatıyla sağlık hizmeti alma hakkına sahipler. (Malûl bekâr çocuklar yaşa bakılmaksızın sağlık hizmeti alırlar.)

Kanuna göre, hane içinde kişi başına gelirin asgari ücretin 3’te 1’inden az olması halinde GSS primi alınmıyor. 2022 yılı için hane içindeki kişi başına geliri 1.833 TL’nin altında olanlar GSS primi ödemekten kurtuluyorlar. Prim ödemekten kurtulmak için gelir testine girmek gerekiyor. Gelir testi başvurusu, ikâmet edilen ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılıyor.

gss primiPin
GSS primi güncellendi

GSS Primi ne kadar?

En düşük GSS primi Temmuz ayında Asgari ücrete gelen ara zam ile beraber aylık 195 TL oldu

Genel Sağlık Sigortası (GSS) tescil ve prim borçlarınızı e-devlet üzerinden giriş yaparak sorgulamak için TIKLAYINIZ

Hüseyni Duruş ne demek?

5/5 - (1 vote)
Yorum yapın