Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Uzman Yardımcısı alacak

Yapılan duyuruya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Uzman Yardımcısını KPSS şartıyla alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022 olarak açıklandı. İşte detaylar…

“Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 40 (Kırk) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır” denildi.

Hazine ve Maliye BakanlığıPin
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Maliye Bakanlığı 40 Uzman Yardımcısı Alım Şartları ve Başvuru Tarihi

Adaylar başvurularını, 05/09/2022 (08:30) – 16/09/2022 (17:30) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden online olarak yapacaklardır. 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacaktır. Yazılı sınav klasik usulle ve tek oturumda yapılacaktır. Yazılı sınav 10 Ekim 2022 ‘de Ankara’da yapılacak.

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  • Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
  • ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 1’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),
  • Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak. (15/06/2020-02/07/2020 tarihleri ve 15/03/2021-22/03/2021 tarihleri arasında yapılan her iki giriş sınavlarına katılan adaylar bu sınava katılamazlar.)
Maliye Bakanlığı 40 Uzman YardımcısıPin
Açık pozisyonların bilgisi ve KPSS şartı

Sınava katılacak adayların belirlenmesi ve sınav konusu

Sınava katılmaya hak kazananlar yukarıdaki tablodaki verilere göre ayrı ayrı belirlenecektir. Her alan için tabloda belirtilenin 10 (on) katı aday belirlenecek. Adayların belirlenmesi KPSS puanına göre belirlenecektir.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav yerlerini gösterir liste (www.hmb.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek olup, adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım / Mülakatlarım menüsünden ulaşabileceklerdir.

Yazılı sınavdaki konulara bakacak olursak;

1- Alan 1’den Sınava Girecekler İçin
a) Kamu Hukuku Grubu:
Hukukun temel ilkeleri, Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku
b) Özel Hukuk Grubu:
Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hükümleri hariç), Borçlar hukuku (Genel esaslar), Ticaret hukuku (Ticari işletme, Şirketler hukuku, Kıymetli evrak hukuku, Sigorta hukuku),

İcra ve iflas hukuku
c) Takip ve Usul Hukuku Grubu:
Hukuk yargılama usulü, Ceza yargılama usulü, İdari yargılama usulü, İcra ve İflas hukuku
ç) İktisat ve Maliye Grubu:
Mikro ve makro iktisat, Kamu maliyesi, Maliye politikası


2- Alan 2’den Sınava Girecekler İçin
a) İktisat Grubu:
1) Mikro ve makro iktisat
2) İktisat politikası
3) İşletme iktisadı
4) Uluslararası iktisat
b) Maliye Grubu:
1) Maliye teorisi
2) Kamu harcamaları ve bütçe
3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi
4) Maliye politikası
c) Hukuk Grubu:
1) Anayasa hukuku
2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku)
3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı
4) Borçlar hukuku (Genel hükümler)
5) Ticaret hukuku (Başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak)
6) Ceza hukuku (Genel hükümler)
ç) Muhasebe Grubu:
1) Genel muhasebe
2) Şirketler muhasebesi

Her konu grubu eşit ağırlıkta değerlendirilecektir.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

Yazılı sınavda her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır. En yüksek puandan başlamak üzere yazılı sınav puanına göre yapılan sıralamaya göre atama yapılacak kadro sayısının; en fazla 4 (dört) katına kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır.

İlana ait diğer detaylar için Tıklayınız

6 milyon vatandaşın borcu devlet tarafından ödenecek

5/5 - (1 vote)
Yorum yapın