Jandarma ve Sahil Güvenlik 7500 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 7500 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edecek. Jandarma Genel Komutanlığına 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

Sözleşmeli Uzman ErbaşPin
Jandarma’nın duyurusuna göre 7500 personel alınacak

7500 Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvuru Tarihi

Başvurular, 12-26 Eylül 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.
Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini’’ kılavuzunda belirtilmiştir.

Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı 2023Pin

Belirtilen Şartlar

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin duyurduğu ilana göre alım için bazı şartlar söz konusu;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak
  • 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacaklar için Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.
  • Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır. 
  • Başvuru yapanlar öğrenim durumuna göre tek tercih yapabilecek.
  • Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) – 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
  • Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,
  • Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,
  • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (12 Eylül 2022) itibariyle, (27) yaşını bitirmemiş ve terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (12 Eylül 2017 tarihi ve sonrasından terhis olmak.),
  • Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2022 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak 2003 (dahil) – 01 Ocak 1993 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] (Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.)
  • Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak [Yönetmeliğin 23’üncü maddesi kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (Komando Sağlık Yeteneklerini Karşılayan] “UZMAN ERBAŞ OLUR” kayıtlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek: Resmî Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler)

Diğer detaylara ulaşmak için 2023 SOZLESMELI UZMAN ERBAS BASVURU KILAVUZU

5/5 - (1 vote)
Yorum yapın