KAHEV Burs Başvuruları 2022

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı yani KAHEV burs başvuruları başladı. Belirlenen şartlara uyan adaylara öğrenim durumuna göre burslar verilecek.

KAHEV Nedir?

Kadım Hekimler Eğitime Destek Vakfı adıyla kurulan vakıf, okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimine yönelik burs sağlamakla beraber ülkemizin kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmek, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışan ve bu amaç doğrultusunda ülkemizin kadın hekimleri önderliğinde kurulan katılımcı bir sivil toplum oluşumudur.

KAHEV Burs Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

KAHEV resmi sitesinden yapılan açıklama göre burs başvuruları 15 Ağustos 2022-15 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar https://kahevburs.com/ adresinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Pin
KAHEV Burs Başvuru Sayfası

KAHEV’de burs almak için referans bulunmalıdır. Doğrudan başvuru gerçekletiremezsiniz.

KAHEV bursu için şartlar

 • KAHEV ‘in referans sitemi ile burs sağlayan bir vakıf olduğunu ifade etmiştik. Referanssız öğrenci başvurusu alınmamaktadır. Referans olabilecek kişiler vakıf üyesi kadın tıp doktorları ya da kadın diş hekimleridir. Referansın öğrenciyle birebir iletişim halinde olması gerekmektedir. Referans olabilmek için KAHEV’e üye olmak gerekmektedir. Her üye aynı eğitim-öğretim dönemi içinde 3 bursiyer için referans olabilir. Sonraki yıllarda, her yıl 1 referans olma hakkı olup, toplam referans olduğu öğrenci sayısı 5’i geçmemelidir. Emanetiniz Emanetimizdir ve Vefa bursiyerleri bu sayıya dahil değildir.
 • Aday Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır,
 • Aday Türkiye’de veya KKTC ‘de devlet üniversitesinde eğitim görüyor olmalıdır,
 • Özel okullar için sadece öğrencinin %100 burslu olması durumunda başvuru kabul edilmektedir,
 • Burs her yıl Eylül-Haziran döneminde yılda 10 ay süreyle sağlanmaktadır,
 • Başvuru yapacak öğrencinin ebeveynlerinin toplam aylık gelirinin 2 asgari ücret toplamının altında olması gerekmektedir,
 • Öğrencinin ve ailesinin herhangi bir örgüt-tarikat-cemaat ile bağlantısı olmamalıdır,
 • Aynı aileden sadece 1 öğrenci için burs sağlanmaktadır,
 • Başvuru yapan öğrencinin ebeveynlerinin üzerinde sadece bir ev bulunabilir. İkinci evi olamaz,
 • Ebeveynlerinden birini ya da ikisini kaybetmiş olan öğrenciler, kız öğrenciler, ebeveynleri boşanmış olan, anne/baba velayetinde diğer ebeveynin maddi destek vermediği öğrenciler ve gelecekte kendi ayakları üzerinde durup hayatını kazanabileceği bölümlerde okuyan öğrencilere; ayrıca kendisinin ve ailesinin mal beyanında herhangi bir mal mülk kaydı olmayan öğrencilere öncelik tanınacaktır,
 • Öğrencilerden her yıl eğitim öğretim dönemi başlangıcında Ağustos-Eylül-Ekim aylarında yeni burs başvurusu için gerekli belgeler ve burs devamı için gerekli belgeler istenir. Yeni belge değerlendirmelerinde vakıf kriterleri dışında bir durum olması durumunda burs sonlandırılır,
 • Referans öğrenciyle burs başvurusu öncesinde ve burs aldığı süre boyunca düzenli iletişim halinde olmalı öğrencinin durumunu takip etmelidir,
 • Yüksek lisans eğitimi alanlara burs sağlanmaz,
 • Hekimlerin 1. ve 2. derece yakınları ile ilgili yapılacak burs başvurularında, başvuru yapan referans hekim, bursiyer için oluşturulan burs takımında bulunmak zorundadır.

Diğer detaylara göz atmak için buraya bakabilirsiniz.

kahev bursuPin
KAHEV bursuna referans ile başvuru yapabilirsiniz

Gerekli Evraklar

Burs başvurunda gerekli evraklar aşağıdaki gibidir.

 • Burs başvuru formu, (Buradan indirebilirsiniz)
 • Öğrenci ıslak imzalı taahhütnamesi, (Buradan indirebilirsiniz)
 • Referans üyenin taahhütnamesi, (Buradan indirebilirsiniz)
 • Tüm aile bireylerini içeren vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet üzerinden)
 • Adli Sicil Kaydı
 • Öğrencinin yurt belgesi veya kira sözleşmesi
 • Aile evi kira sözleşmesi veya tapu
 • Anne, baba ve 18 yaş üstü öğrencinin e-devletten alınacak taşınır ve taşınmaz mal beyanları
 • Öğrencinin herhangi bir geliri olmadığına dair SGK’dan belge
 • Kardeşleri var ise ve okuyorlarsa gerekli belgeler
 • Ailenin ödediği ev kredisi varsa bankadan borç dökümü
 • Anne ve baba ayrı ise belge
 • Ana ve baba son 3 aya ait maaş bordrosu ve e-devletten alınacak son 6 aya ait özet SGK 4a/4B/4C Dökümü
 • Serbest çalışanların gelir belgesi beyannamesi fotokopisi
 • Mal beyanında taşınmaz mal olanlar için ilgili belediyeden alınacak değer tespit belgesi

Yukarda belirtilen şartları sağlamayan veya evrakları eksik hatalı gönderen adayların başvuruları olumsuz sonuçlandırılacaktır.

Evraklar siteye yüklendikten sonra referans hekimin üye olurken verdiği cep telefonuna gelecek olan doğrulama kodu girilmeden başvuru süreci tamamlanmamaktadır. 

KAHEV burs başvurusu son tarih

Burstan faydalanmak isteyen adaylar referanslarıyla beraber son tarih olan 15 Eylül 2022 ye kadar başvurularını online olarak yapmak zorrundalar.

5/5 - (1 vote)
Yorum yapın