Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim üyesi ilanı 2022

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi duyurduğu iş ilanında farklı alanlara öğretim üyesi alımı yapacak. 24 Ağustos’a kadar sürecek iş ilanının detayları şu şekilde…

kostüPin
KOSTÜ

“Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Hangi Alanlara Öğretim Üyesi Alacak?

Üniversite yayımladığı ilanda alım yapacağı birimleri, alım sayısını ve şartları aşağıdaki tabloda olduğu gibi belirtmiştir.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiPin
İlanın detayları

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi için İstenen Evrakları

-Başvuru formu (Tıklayıp ulaşabilirsiniz)
-YÖK Formatında Özgeçmiş. Ek olarak yayın listesi
-Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi
-Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti 
-Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 6 (Altı) adet USB flash bellek
-Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (Dört) adet USB flash bellek
-Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek
-1 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
-İkametgah Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı)
-Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.)
-Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi
-İngilizce Bölümü Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

Deterjan Pazarı ‘nın sahibi ortadan kayboldu

5/5 - (1 vote)
Yorum yapın