Muhtaç Asker Ailesi Yardımı 2022

Maddi durumu kötü olan bir bireyin askerlik görevini ifa ederken geride kalan ailesinin alabileceği “Muhtaç asker ailesi yardımı” hakkında detayları paylaşacağız.

Askere giden kişinin ailesinin başvurusu halinde alabileceği maddi yardımlar söz konusudur. Bunlardan birisi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının duyurduğu muhtaç asker ailesi yardımıdır.

Kimler asker ailesi yardımından faydalanabilir?

Askere giden kişi evli ise, programdan resmi nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden kişi bekâr ise başvuru önceliği annenindir; anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabilir.

Belirtmek isteriz ki Şartlı Nakit Transferi programından faydalanan kişiler Muhtaç Asker Ailesi Yardımından yararlanabilir.

dar gelirli asker ailesiPin
Dar gelirli asker aileleri yardım başvurusu yapabilir

Muhtaç Asker Ailesi Yardımına başvuru yapabilmek için gerekli belgeler

2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık- Engelli Maaşı alan ve eşi/oğlu askerde olan kişiler ayrıca bu yardım programından da Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık kararı verilmesi şartıyla faydalanabilmektedir. Başvuran kişinin T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı. Bunun dışında vatandaşlarımızdan herhangi bir belge talep edilmemektedir.

Asker Ailesi ödemesi ne kadar?

2022 yılında eşi veya oğlu askerde olan maddi durumu kötü ailelere yapılan yardımlar 2 ayda bir ödenmektedir. 2 ayda bir yapılan ödeme 550 Türk Lirasıdır. Ödemeler hak sahiplerinin PTT hesaplarına yatırılmaktadır. Bu ödeme en fazla 12 ay süreyle yapılmaktadır.

Asker Ailesi yardım programında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yaptığınız tarih baz alındığından, sadece kabul edilme tarihiyle ilgili geriye dönük ödeme alınabilir. İade edilen ödemelerle ilgili geriye yönelik ödeme alınamamaktadır.

Başvurunun sonuçlanabilmesi için kişinin askerlik durumuna ilişkin belgenin Milli Savunma Bakanlığı aracılığıyla sisteme işlenmesi gerektiğinden, ilgili durum bilgisinin güncellenebilmesi zaman alabilmektedir. Başvuru sahibi ilerleyen zamanlarda tekrar arayarak yardım durumuna ilişkin bilgi edinebilir.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı

Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programına başvuru, Muhtaç Asker Ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişi tarafından yapılır. Başvuru yapmak için ikamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına gidilmesi gerekmektedir.

muhtaç asker ailesi yardımıPin
Asker çocukları da yardım alabilir

Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programında şartları sağlayan hak sahibi kişiye aylık 150 TL olmak üzere her iki ayda bir 300 TL tutarında düzenli nakdi ödeme yapılır. Bu yardımdan kişi üzerinde sosyal güvence olmama durumunda, babası askerlik vazifesini yerine getirmekte olan, 18 yaşını doldurmamış, bekâr olan, Sosyal ve Ekonomik Destek Yardımından (SED) yararlanmayan, kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmayan, diğer kurumlardan asker yardımı adı altında yardım almayan, fayda sahibi kapsamında 2022 aylığı almayan ve muhtaçlık durumuna göre mütevelli heyetinin uygun gördüğü kişiler faydalanabilmektedir.

Ayrıca Devletten okul yardımı. 2022-2023 Eğitim Yılı kırtasiye yardımı konusunda da göz atabilirsiniz

5/5 - (1 vote)
Yorum yapın