Rönesans Eğitim Vakfı burs verecek

Rönesans Eğitim Vakfı bu yılda öğrencilere burs imkanı sunuyor. Burs başvuruları için son tarih 30 eylül 2022

Rönesans Eğitim VakfıPin
Rönesans Eğitim Vakfı

Rönesans Eğitim Vakfı Burs Programı Başvuru Koşulları

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Türkiye’de, devlete ait bir yüksek öğretim kurumunda, lisans programına kayıt hakkı kazanmak veya ara sınıflarda öğrenimine devam ediyor olmak,
 • Yeni kayıt yaptıran adaylar için: Bir lisans programına kayıt hakkı kazandığını gösterir belgeye sahip olmak.
 • Ara sınıflarda olan adaylar için: Genel başarı ortalaması 4,00 üzerinden, en az 2,00 olup; bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak.
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
 • Maddi desteğe ihtiyaç duymak,
 • Aylık nakit ödeme şeklinde başka bir burs desteği almıyor olmak,
 • Herhangi bir kurumdan maaş ya da ücret almıyor olmak, (Eğitimi ile ilgili zorunlu stajları kapsamında alınan ödemeler hariç.)
 • Aynı aileden REV Burs Programı’na devam eden başka bir öğrencinin olmaması,

Başvuruyu, belirtilen tarihleri arasında, basvuru.revakademi.org adresinden online olarak eksiksiz gerçekleştirerek müracaatınızı yapabilirsiniz.

Başvuru için gerekli belgeler

 • Öğrencilik durumunu gösterir belge,
  – Ara sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için, öğrenim süresince aldıkları derslerin notları ve genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi. (Transkript)
  – Bir yüksek öğretim kurumuna yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, bir lisans programına kayıt hakkı kazandığını gösterir belge.
  – Öğrenim kurumundan alınmış, onaylı öğrenci belgesi
 • Tüm aile fertlerinin gösterildiği vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Bir adet güncel vesikalık fotoğraf.
 • Anne, baba ve adayın kendisi için, bu kişilerden herhangi biri ya da hepsi çalışmıyor olsa bile, ayrı ayrı olmak üzere (maaş bordrosu, Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, Emekliler için aylık maaşı gösterir belge, Geliri olmayan anne, baba ve kendisi için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan SGK kaydı olmadığına dair resmi belge)
 • Birinci derece akraba (anne, baba, kardeş) şehit ya da gazi var ise, buna dair resmi belge.
 • Bedensel engeli olan öğrenciler için, sağlık raporu

Öğrenci belgesi, nüfus kayıt örneği, vergi beyannamesi gibi evraklar e-devlet sistemi üzerinden alınabilir.

BELGELER VAKFIN ANKARA ADRESİNE ELDEN YA DA POSTA/KARGO YOLUYLA KABUL EDİLECEKTİR.

Bybit Türkiye 20.000 USDT ödül dağıtacak

5/5 - (1 vote)
Yorum yapın