Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav duyurusu 2022

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav duyurusu yapıldı. İşte detaylar…

Yapılacak SMMM sınavı Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılacak. Meslek odası yaptığı açıklamada sınava ilk kez girecekler ve daha önce girmiş olanlar için ayrıntıları paylaştı. İşte SMMM sınavı tarihi, SMMM sınavı ne zaman, SMMM sınavı nerede yapılacak? sorularının cevapları…

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavPin
TÜRMOB

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavı başvuruları ne zaman?

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, serbest muhasebeci meslek mensupları ve 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.

 • 2022/3 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 26-27 Kasım 2022
 • İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri : 1-30 Eylül 2022
 • Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 3-25 Ekim 2022

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir.
İlk kez sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile kayıtlı olduğu SMMM Odasına başvuru yapmaları gerekir.
– İlk kez sınava başvuru yapacak adaylardan isteyenler, sınav başvuru belgelerini dijital ortamda “Dijital Adım Mobil Uygulaması” üzerinden Odalarına gönderebilirler. Dijital ortamda evrak gönderen adaylardan ayrıca, fiziki ortamda evrak teslim etmeleri istenmeyecektir.
-Dijital ortamda evrak yüklemek isteyen adaylar, Dijital Adım Mobil Uygulaması” üzerinden evrak yüklenmesine ilişkin açıklamaları içeren “Dijital Adım Mobil Uygulaması Kullanım Kılavuzu” ve “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Aday İşlemleri Videosu”na http://www.tesmer.org.tr/post/1181 bağlantısı üzerinden erişebilirler.
Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.
Sınava girecek adayların, yukarıda belirtilen süreler içerisinde başvurularını yapmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SMMM sınav tarihleriPin
SMMM Sınavı Kapsamı

SMMM Sınavının Kapsamı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar, aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

 • Finansal Muhasebe,
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı,
 • Finansal Tablolar ve Analizi,
 • Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SGK ve BAĞ-KUR Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
 • Maliyet Muhasebesi,
 • Muhasebe Denetimi,
 • Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
 • Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku.

Sınav başvurunda istenen evraklar

 1. Sınav Başvuru Formu (SMMM Odalarından temin edilebilir.)
 2. Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı),
 3. e-Mezun Belgesi veya Noter Onaylı Diploma, yabancı yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş denklik belgesi,
 4. 1 Adet Biyometrik Fotoğraf (50 mm x 60 mm),
 5. e-Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi,
 6. Serbest muhasebeci mali müşavir adaylarından, stajını tamamladığına dair belge,
 7. Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınan “Vergi Mükellefiyet Belgesi”
 8. Emekli Sandığı veya BAĞ-KUR kaydı olmadığına dair, e-Devlet kapısı üzerinden alınan “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi”
 9. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (Sevk ve terhis tarihlerini içeren),
 10. Yasa’nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i maddeleri kapsamında hizmetleri bulunanlardan kurumlarından alınacak hizmet belgesi,
 11. SM ruhsatı olup, SMMM sınavına başvuruda bulunanlardan; 1, 2, 3 ve 4. maddelere ek olarak ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, serbest çalışanlardan ayrıca, ilgili vergi dairesinden alınacak affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giyilmiş olunmadığını gösterir belge,
 12. TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

Sınav ücreti

Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 220,00 ₺ olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanların 1.540,00 ₺, 8 dersten sorumlu olanların ise 1.760,00 ₺ ödemeleri gerekir. Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda belirtilen banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden de ödenebilir.
Banka Bilgileri;
-İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255
-Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

İlanın tüm detayları için TIKLA

Genel Sağlık Sigortası (GSS) nedir?

5/5 - (1 vote)
Yorum yapın