Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İşçi Alacak: 43 Daimi İşçi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı son yaptığı duyurusunda 43 daimi işçi alacağını açıkladı. İşte ilanın detayları…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 43 (kırk üç) sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıPin
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Daimi İşçi Alımı İŞKUR Üzerinden

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre işçi alımı için başvuru yapacakların İŞKUR üzeinden işlem yaptırmaları gerekiyor.

İşçi alımına dair genel şartlar;

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
  • Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 

Ulaştırma Bakanlığı İşçi Alımı Başvuru Tarihi

İlana başvuru yapmak için son tarih 30 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

Adaylar, iş başvurusu yaptıkları tarihte açık iş ilanında belirtilen illerden, ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 30 Eylül 2022 tarihinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonunda (Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya / ANKARA) noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, kuraya ilişkin duyuru Bakanlığın internet sitesinden (http://www.uab.gov.tr) yapılacaktır.

Green Card başvuru tarihi belli oldu 2022

5/5 - (1 vote)
Yorum yapın