Yargıtay’dan düğün takıları için flaş karar!

Yargıtay çok konuşulacak bir karara imza attı. Düğün takılarının kime ait olduğu konusunda verilen emsal karar herkesi ilgilendiriyor. İşte haberimizin detayları…

Düğün takıları ile ilgili emsal bir karara imza atan Yargıtay, düğün merasimlerinde gelin ve damada takılan altınların kime ait olacağına ilişkin tartışmalara verdiği emsal kararla son noktayı koydu. Yüksek mahkeme; yaygın örf ve adet ile ülke gerçeklerine göre; kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyası ve paralar kim tarafından ve hangi eşe takılırsa takılsın aksine bir anlaşma ya da örf ve adet kuralı olmadığı takdirde kadına bağışlanmış sayıldığına ve artık kadının kişisel malı kabul edildiğine dikkat çekti.

Boşanma davasını karara bağlayan Yüksek Mahkemeden düğün takıları kararı!

Aile Mahkemesi’ndeki boşanma davasında düğün takıları anlaşmazlığı yaşandı. Davacı kadın, düğünde takılan altınların kendisine ait olduğunu öne sürdü. Davacı kadın; taraflara düğünde takılan 200 adet çeyrek altın, 6 adet tam altın, 3 adet yarım altın, 19 adet 20’şer gram 22 ayar altın bilezik ile 1 adet 14 ayar 13 gram altın bilezikten oluşan ziynet eşyasının öncelikle aynen iadesine, mümkün olmaması hâlinde ödeme günündeki değerlerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

düğün takıları kime aittirPin
Düğün takıları kime ait?

Davalı damat ise talep edilen miktarda ziynet eşyasının bulunmadığını, toplamda 150 civarı küçük altın ve muhtelif ölçülerde bilezik takıldığını ancak örf ve adetlere göre düğünde takılan tüm takıların erkek tarafına ait olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istedi. Aile Mahkemesi; düğünlerdeki takıların kime takıldıysa ona ait olacağına ilişkin geleneklerinden bahseden davalı tanığının beyanı ve taraflara takılan takıları gösterir bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davacı kadın temyiz edince devreye giren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi bozdu. Yeniden yapılan yargılamada mahkeme ilk kararında direndi. Davacı kadın yine temyiz müracaatında bulununca devreye bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Mahkeme evlilik öncesi mal ve takı paylaşımında yazılı bir sözleşme yapılmadıysa, boşanma gerçekleşmesi halinde ülkede uygulanan genel kurallar, örf ve adetlerin devreye alınması gerektiğini bu koşullarda düğün takılarının gelinin malı olduğuna karar verdi.

takılar geline aitPin
Yargıtay, düğün takılarının geline ait olduğuna karar verdi

İşte Yargıtay’ın kararının detayı

“Söz konusu ziynet eşyasının (altın vs.) evlenme sebebiyle gerek ailelerce ve gerek yakınlarca kadına geleceğinin güvencesi olarak takıldığı kabul edildiğinden emaneten (geçici olarak) takıldığı konusunda kadının bir kabulü olmadığı sürece genel kural kabul edilecektir. Artık, ziynetlerin geri istenmemek üzere verildiği iddia ve ispat edilmedikçe, bunları alan iade etmekle yükümlüdür. Davalı genel kuralın aksine örf ve adetleri bulunduğunu iddia ettiğine göre bunu ispat külfeti kendisine düşmektedir.

Davalı ispat amacıyla muhtar olan tanığı dinletmiş; tanık iddia edilenden farklı olarak ‘bizim adetlerimiz düğünde takılan takılar, kıza takıldıysa kızın, oğlana takıldıysa oğlanın olur’ şeklinde ifade vermiş; mahkemece tanığın beyanı esas alınarak hüküm kurulmuştur. Hemen belirtmek gerekir ki, düğünde takılan takıların erkeğe ait olduğu yönünde örf ve adetleri bulunduğunu belirten davalının, dinlettiği tanığın beyanı ve Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına yansıyan yaygın örf ve adet karşısında daha köklü bir adetin varlığını ispatlayamadığı açıktır. Bu durumda genel kuraldan ayrılınmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Mahkemenin direnme kararı Kurul çoğunluğu tarafından isabetli bulunmamıştır.

düğünPin
Düğün takıları

Hukuk Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler sırasında, düğünde takılan takıların düğün masraflarına katkı mahiyetinde olduğu ve kime takıldıysa ona hediye verilmesi gayesi güdüldüğü, takılan tüm ziynet eşyasının kadına bağışlanmasının amaçlanamayacağı görüşü ileri sürülmüş ise de, bu görüş Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy çokluğu ile hükmedilmiştir.”

Hukukçular benzer konularla karşılaştıklarını aktarırken: Erkek tarafı evlilikten sonra gelinden bu takı ve altınları aldıysa ve bunu kullandıysa, verilen bu takıların borç olmadığını ve karşılıksız bağış yapıldığını ispatla yükümlüdür açıklamasını yaptılar. Aksi halde böyle bir şeyin ispat edilememesi halinde erkeğe verilen ziynet eşyaların geri alınmak üzere olduğu kabul edilir ve boşanma aşamasında kadın bunları talep edebilir.

Yargıtay’ın verdiğini bu emsal karar sonrası “evlilik sözleşmesi” tartışmalarının yeniden alevlenmesi bekleniyor. Zira karardan da anlaşılacağı gibi eğer ortada bir yazılı sözleşme yok ise tüm takılar kadına ait.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav duyurusu 2022

5/5 - (1 vote)
Yorum yapın