Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yükseköğrenim Bursu 2022

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yükseköğrenim Bursu üniversitelerde eğitim gören yüksek lisans, lisans ve ön lisans öğrencilerine verilmektedir.

Üniversitelerin bazı bölümlerinde okuyan maddi durumu yetersiz ancak başarılı olan öğrencilere burs imkânı sunulmaktadır

 • İşletme,
 • İşletme Mühendisliği,
 • Turizm İşletmeciliği,
 • İktisat,
 • Kimya Lisans,
 • Kimya Mühendisliği,
 • Makina Mühendisliği,
 • Endüstri Mühendisliği,
 • Gıda Mühendisliği,
 • Bilgisayar Mühendisliği,
 • İnşaat Mühendisliği,
 • Mimarlık,
 • Veterinerlik,
 • Su Ürünleri,
 • Müzecilik bölümleri

Yukarıdaki bölümlerde okuyanlar Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yükseköğrenim Bursuna başvuru yapabilir

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yükseköğrenim BursuPin
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yükseköğrenim Bursu Duyurusu

Başvuru Tarihleri

Vakıfın duyurusuna göre 2022-2023 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 5 Eylül – 31 Ekim 2022 olarak açıklandı

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yükseköğrenim Bursu Kaç Lira

2022-2023 Öğretim Yılı Aylık Burs Ücreti aylık1200 TL ve bu burs 9 ay boyunca hak eden adaylara gönderilecek.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yükseköğrenim Bursu Başvuru Şartları

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Burs almayı gerektirecek maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,
 • Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
 • Hiçbir resmi, özel kurum ve kuruluştan burs veya herhangi bir şekilde maddi yardım almıyor olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başarılı öğrenci olmak,

Vakfın getirdiği başarı koşulları ise şu şekilde;

 • Yüksek Lisans için: Lisans bitirmede 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75) genel not ortalamaya sahip olmak
 • Yüksek Lisans (ara sınıflar için): Başarısız dersi olmamak ve 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75) genel not ortalamasına sahip olmak,
 • Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
 • Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak ve genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak,
 • Hazırlık sınıfını okuyan öğrenciler için, başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmek.

Başvurular için getirilen diğer kısıtlamalar ise; Vakıf (özel) Üniversitesi öğrencileri, Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, İkinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri, Ücretli değişim programında bulunanlar gibi… Bu öğrenciler bursa başvuru yapamaz.

YEKV Burs Başvurusunda İstenen Evraklar

• Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgelerini, (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömester, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilmesi gereklidir)

• Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği) (e-devlet veya ÖSYM)

• Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript) eklemelidir. (Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiğini gösteren belge)

Ayrıca tüm öğrenciler için ortak belgeler şunlar:

• Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS belge örneği (e-devlet veya ÖSYM),

     • Öğretim kurumundan alınmış devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,

     • Disiplin durumunu gösterir resmi belge (Fakülte öğrenci işlerinden ve burs ofisinden), 

     • Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devlet),

     • Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan öğrenci belgesi,

     • Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),

     • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet)

       (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.) 

     • Nüfus Cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,

     • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)

     • Ailenin oturduğu ev kira ise kira sözleşmesi fotokopisi,

     • 1 mutaber kişiden referans mektubu

     • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

         – Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ten), 

         – Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi (www.gib.gov.tr adresinden),

         – Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet),

           Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.

         – Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, e-devlet),

         – Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı sayfası) 

         – Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet) 

           Not: Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (e-devlet)

         – Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet)

           Not: Aileye ait araç yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (e-devlet)

           Not: Anne, baba dışında (büyükanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.

      • Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)

Vakıf başvurular alındıktan sonra mülakat için adaylara mail gönderecek.

YEKV Yükseköğrenim Bursu Başvuru Linki

Sinop Eğitim Vakfı Burs Başvurusu 2022

5/5 - (1 vote)
Yorum yapın